info@ozdemirgumruk.com.tr
+90 (212) 431 07 07
TR / EN

DUYURULAR

TSE GENELGE (MGMB-İTHALAT-2019/4)

TSE GENELGE (MGMB-İTHALAT-2019/4) 26 Mart 2019

Bu Genelge 14.03.2019 tarihi ve sonrasında TAREKS başvurusu yapılmış ve TSE fiili denetimine yönlendirilmiş başvuru ve ürünlerin denetimlerinde uygulanacaktır.

 

Tip Onay Belgesine İlişkin Hususlar

Tip Onay Belgesi, tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı aksamların,

Yönetmelikler (Direktifler) ve Teknik Düzenlemelere (Regülasyonlar) göre uygunluğunun

onaylandığını gösterir belgedir. Firmalarca sunulan tip onay belgelerinin ilgili regülasyonlara

taraf ülkelerce düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir. Tip onay belgesinde ürünün tabi

olduğu ilgili regülasyona ilişkin bilgi bulunması gerekmektedir.

BM/AEK dokümanları ve regülasyonlara aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir.

 

https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

 

 

Uygunluk Değerlendirme Esasları

? İthale konu ürünlerin; regülasyonların güncel, zorunlu veya alternatif olarak kabul

edilen versiyonlarından belgeli olup olmadıkları açısından özellikle bir araştırma

yapılmayacak ve ürünlerin belgeli olduklarının teyit edilmesi yeterli görülecektir.

? 8512.20.00.00.12 ve 8512.20.00.00.19 GTİP’leri ile bu GTİP’ler karşılığında yer alan

regülasyonlar, denetimlerde tek bir satırdaymış gibi değerlendirilecek ve bu

GTİP’lerden ithal edilmek istenen ürünler için her iki GTİP karşısında yer alan

regülasyonlar dikkate alınarak denetim gerçekleştirilecektir.

? İthale konu ürünlerin (özellikle aydınlatma ürünlerinin) denetimde esas alınan ve GTİP

karşılıklarında verilen regülasyonların bir veya birden fazlasının kapsamında olup

olmamaları açısından özellikle bir araştırma yapılmayacak ve ürünlerin GTİP karşılığı

herhangi bir regülasyondan belgeli olduklarının teyit edilmesi yeterli görülecektir.

? Ürünler üzerinde, ürünlerin birden fazla regülasyondan belgeli oldukları yönünde

birden fazla tip onay numarası görülmesi hâlinde, GTİP karşılığı regülasyonları

ilgilendiren tüm işaretlemelere ilişkin tip onay belgeleri başvuruda istenecektir.

Ürünlerin kapsam dışı değerlendirilebilmesi için, GTİP karşılıklarında yer alan

(8512.20.00.00.12 ve 8512.20.00.00.19 için her iki GTİP karşısında yer alan) tüm

regülasyonların kapsamı dışında olduklarının tespit ve tevsik edilmesi gerekmektedir.

Regülasyonlardaki veya içeriklerindeki güncellemeler nedeniyle taşıma belgesinden

sonra düzenlenmiş (uzatılmış, kapsamı genişletilmiş, tekrar düzenlenmiş, revize edilmiş

vb.) tip onay belgeleri ve ilgili olduğunda ekleri (rapor, üretici dokümanları vb.)

denetimde kabul edilecektir.

SOSYAL MEDYA
İLETİŞİM
Yenibosna Merkez Mah. Çınar Cad. No: 9 Bahçelievler / İSTANBUL
+90 212 431 07 07 (pbx)
+90 212 430 30 80 (fax)
info@ozdemirgumruk.com.tr