info@ozdemirgumruk.com.tr
+90 (212) 431 07 07
TR / EN

DUYURULAR

Antrepolarda Teminat İşlemleri

Antrepolarda Teminat İşlemleri

21.04.2020 tarih ve 31106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve ekte yer alan 2429 ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarının eki tablolarda GTİP’leri belirtilen eşyaların,

Antrepolara konulması halinde 30.09.2020 tarihine kadar uygulanacak Teminat oranları %25 olarak belirlenmiştir.  

 

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yazı aşağıda sunulmuştur.

 

***********************************************************************************************************************************

HİZMETE ÖZEL

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-157.01
Konu : Antrepolarda Teminat İşlemleri
Konulu Bakanlık Makamı Onayı

22.04.2020 / 54018696
DAĞITIM YERLERİNE

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi"Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri,

teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve tereddütleri

incelemek suretiyle gidermeye Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir." ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın

Kısmi Teminat Uygulanacak Haller"e ilişkin 116/1-b maddesi; "Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak

gümrük vergileri ile para cezası ve İthalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden

alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10'una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu

Bakan yetkilidir." hükmünü amirdir.

Bakanlık Makamının 22.04.2020 tarihli, 54016901 sayılı Olurları ile,

- 21.04.2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2429 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki tabloda gümrük tarife istatistik

pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil),

- 21.04.2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2430 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki tabloda gümrük tarife istatistik

pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil),

söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25‘i kadar olması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır
Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

--------------------------------------------------------------

Güncel Mevzuat Paylaşımlarımızı Linkedin Saydamızdan da takip edebilirsiniz >>> https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6661237442433036288

 

SOSYAL MEDYA
İLETİŞİM
Yenibosna Merkez Mah. Çınar Cad. No: 9 Bahçelievler / İSTANBUL
+90 212 431 07 07 (pbx)
+90 212 430 30 80 (fax)
info@ozdemirgumruk.com.tr