Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği
 • İthalat
 • İhracat
 • Transit (NTCS)
 • Antrepo
 • Devir İşlemleri
 • Dahilde İşleme
 • Hariçte İşleme
 • Yatırım Teşvik
 • Ata Karnesi
 • Geçici İthalat
 • Geçici İhracat
 • Serbest Bölge işlemleri
 • ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı)
 • Özet Beyan
 • Teminat Çözümleri
 • A.TR, EUR.1, Menşe Tasdik ve Onay İşlemleri
 • G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) belirlenmesi gibi tüm gümrük ve dış ticaret işlemlerinde Türkiye' nin önde gelen kurum ve kuruluşlarına profesyonel hizmetler sunmaktadır. Gerçekleştirilen tüm işlemler, elektronik iş takip sistemimiz üzerinden izlenmekte, organize edilmekte ve denetlenmektedir.

Sertifikalar

Yukarı